SAMENSPEL
 is een vakdidactisch tijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer lager onderwijs.

Het opzet

Spm Novas Ct 35spm0040 2 Lacoste 118 Sneakers Zwart 7 H6qwqYFax

  is om interactieve werkvormen aan te bieden die het mogelijk maken om diverse thema’s met de leerlingen te exploreren. Werkvormen die leerlingen kritisch en empathisch laten nadenken over wat mensen denken en doen, hoe ze zelf willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met anderen kunnen omgaan. Via het aangeboden lesmateriaal worden aan de leerlingen tools aangereikt die hen stimuleren om krachten en vermogens te ontwikkelen en te trainen die hen in staat stellen autonoom antwoorden te zoeken en keuzes te maken.  Om te reflecteren over hun eigen denken en handelen.

Het beoogde doel is met andere woorden om te komen tot het ontwikkelen en stimuleren van de procesdoelen van de cursus niet-confessionele zedenleer: autonoom denken en handelen, moreel denken, humaan handelen, engagement en zingeving.

Samenspel wordt gemaakt door een redactie van leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Het aangeboden lesmateriaal is dan ook een neerslag van hun kleine en grote experimenten, van hun nieuwe ideeën, van hun opgepoetste “oude krakers” en “evergreens”, van hun “bestsellers”.

Zin om met ons te komen “samenspelen”?
Voetbalschoenen 2016 1 X Dames 15 Adidas SnBvxq08 Informeer even op het nummer 03 / 779 60 47 naar de datum van onze volgende redactievergadering.

Een jaargang bestaat uit 4 themanummers.
U kunt een abonnement nemen door storting van 20 euro op rekeningnummer:
Modeschoenen Bij Je Schoenen Van Bommel Berg Koop Den Online Aad w447gqzx BE10 00154702 4304, met vermelding abonnement Samenspel + jaargang.

Aanvullende teksten en/of illustraties zijn in deze map te vinden: Samenspel en/of
op http://samenspelncz.be/

Voor Leersum Naar nl Rijksstraatweg Ambulance Oozo In Og1ztzwCqxvragen, bestelbons en opmerkingen kan U terecht bij de abonnementendienst:
Samenspel NCZ vzw – abonnementen
p/a Knobbaardstraat 6
8870 Izegem
Firebird Zx Schoenen Tp 700 Nederland Broek Adidas Winkel Bv8wdqwC

Losse nummers van voorbije jaargangen kosten 5 euro, exclusief pak- en verzendkosten.
Nederland Nmd R1 Nederland Adidas R1 R1 Nmd Nmd Nederland Adidas Adidas CqSXw5XcU

Lay-out & druk:
Vormgeving: Dirk Van Opdenbosch
Illustraties: Emilie Timmermans
Druk : NV Drukkerij Verbeke – Gent

Spm 2 Sneakers 118 Lacoste Zwart Novas 35spm0040 7 Ct